Voor scholen

Lezen: de weg naar cultureel inzicht en maatschappelijk succes.

Waarom dit aanbod?

15 jaar van periodiek internationaal leesonderzoek (Pisa) en onderzoeken van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) laten zien dat de leesvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs schrikbarend achteruitgaat. Het laatste onderzoek toont dat we van de vierde plaats internationaal zijn gezakt naar de veertiende plaats. Er is sprake van ontlezing, onvoldoende leesconcentratie en gebrek aan kennis van genres en tekstbegrip. Dit alles ondanks verwoede pogingen van leerkrachten in het basis – en voortgezet onderwijs om het aanbod van leesonderwijs en literatuurlessen te verbeteren.

Wat zegt onderzoek

Onderzoek naar literaire competentie van kinderen en docenten toont aan dat het ontbreken van kennis over goede methodieken bij docenten een grote rol speelt bij de leeropbrengsten voor kinderen (Moolenaar, 2021; Reiling 2017; Rijckaert 2014, Weinkauff 2017; Kieft 2019)

Wat bieden wij aan

We richten ons niet op het vernieuwen of verfijnen van leesstrategieën bij begrijpend leeslessen. Wij pakken het lezen en literatuuronderwijs holistisch aan. Wij bieden gastcolleges en Webinars om kennis te maken met ons aanbod. In een gastcollege en of Webinar van twee keer 45 minuten laten we zien welke didactiek en welke methodieken werken waar het gaat om vergroting van tekstbegrip, kennis van tekst en tekststructuren bij uw leerlingen. Verder laten wij met onderzoeksresultaten zien wat dit aanbod doet met de leesattitude en leesmotivatie van uw leerlingen

  • Cursussen in workshop opzet (6 bijeenkomsten) voor docenten basisonderwijs en voortgezet onderwijs over aanbod van literatuur ( jeugdliteratuur, adolescente literatuur en volwassenliteratuur), kennis van verhaalstructuren en didactiek.
  • Een verdiepingscursus ‘In gesprek met boeken’ zowel voor basis – als voortgezet onderwijs.
  • Teambuilding ‘Een dag lachen met literatuur’.
  • Eendaagse of tweedaagse teamcursus ‘literatuurlessen op de basisschool’, bedoeld om met het hele team te werken aan andere lessen begrijpend luisteren en lezen.
  • Lezen met onervaren lezers. Een cursus voor docenten Vmbo kader en basis en Vmbo.

Teambuilding

'Een dag lachen met literatuur'
650
Team inschrijving
Seat2meet Eindhoven
Op afspraak

Teambuilding

'Een dag lachen met literatuur'
400
Team inschrijving
op eigen lokatie
Op afspraak

Teamontwikkelingsdag

Eendaagse cursus
650
Team inschrijving
Seat2meet Eindhoven
Aantal op afspraak
Doelgroep op afsrpaak

Teamontwikkelingsdag

Eendaagse cursus
400
Team inschrijving
Op eigen lokatie
Aantal op afspraak
Doelgroep op afsrpaak

Conferentiedagen

Tweedaagse conferentie
800
Team inschrijving
Op eigen lokatie
Aantal op afspraak

Conferentiedagen

Tweedaagse conferentie
1275
Team inschrijving
Seats2meet Eindhoven
Aantal op afspraak

Webinar

Innovatief literatuur onderwijs
75
Individuele inschrijving
Online
Op uitnodiging

Petra Moolenaar

Verwerstraat 4A

5211 HS ‘s-Hertogenbosch

Telefoon en mail

Volg ons