Publicaties

Vanaf 1992 zijn er door mij verschillende boeken en artikelen geschreven. Variërend van handboeken over jeugdliteratuur en artikelen over het nut van kennis van leesprocessen en aandacht voor cultuur tot het geven van goede literatuurlessen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een website bij het boek Waarom zou je lezen met kant en klaar lessen voor collega’s in het werkveld, zodat de literaire competentie van onze leerlingen weer op peil komt.

Trots ben ik op de publicaties in Zorgbreed en Didactief over het vak begrijpend lezen, waarin we met de ervaring van een jaar onderzoek laten zien welke kennis en vaardigheden van leerlingen gevraagd worden om een tekst te begrijpen en hoe een goede les eruit moet zien, wil er sprake zijn van een effect op de intrinsieke motivatie van leerlingen.

Omdat lezen loont

Verschillende artikelen laten zien wat effectief is om leerlingen aan het lezen te krijgen. Aanbevelingen voortkomend uit evidence based onderzoek, die zo in je onderwijssetting zijn in te zetten. Het boek heeft tot doel dat in 2030 er geen sprake meer is van ontlezing. Het gaat om het bevorderen van kansgelijkheid.

Waarom zou je lezen

Dit 'Handboek jeugdliteratuur' is bedoeld voor iedereen die beroepshalve met jeugdliteratuur te maken heeft of krijgt: de (toekomstige) docenten basisonderwijs, hun opleiders, medewerkers van kinderopvangcentra en bibliothecarissen. Hoe krijg je kinderen weer aan het lezen.

Leren lezen, Laten lezen

Leren lezen, Laten lezen geeft pabostudenten en docenten basisonderwijs kant-en-klare lessen, die aansluiten bij de eisen gesteld in de kerndoelen voor het lezen van fictie.

Fictie voor de basisvorming

Fictie voor de basisvorming laat docenten in het voortgezet onderwijs zien welke functie gesprekken over boeken hebben voor de persoonsontwikkeling van leerlingen in de eerste drie jaar van het voorgezet onderwijs.

Jeugdliteratuur voor het beroepsonderwijs

In dit boek wordt het fenomeen jeugdliteratuur vanuit verschillende invalshoeken op een wetenschappelijke wijze benaderd.

Werken aan je portfolio

Werken aan je portfolio biedt studenten een handvat om gefundeerd te werken aan hun portfolio. Alle stappen van het proces die leiden tot het verantwoord samenstellen van het portfolio als toestinstrument komen aan bod. Van denken, via observeren, gesprekken voeren, xxx

Leren doe je samen

Deze publicatie die in opdracht van de Europese Commissie is verschenen, maakt aan de lezer duidelijk wat het betekent om als leerling met een andere migratieachtergrond derde of vierde generatie aan te kunnen sluiten bij het gegeven onderwijs.

Jeugdliteratuur voor het beroepsonderwijs

In dit boek wordt het fenomeen jeugdliteratuur vanuit verschillende invalshoeken op een wetenschappelijke wijze benaderd.

Artikelen

Verschillende publicaties kun je terugvinden in twee tijdschriften over begrijpend lezen en literaire competentie. Verder verschenen er artikelen in het tijdschrift 'Taal" nr. 15 jaargang 10, 2019

Petra Moolenaar

Verwerstraat 4A

5211 HS ‘s-Hertogenbosch

Telefoon en mail

Volg ons