Wat fijn dat je er bent

Honoré de Balzac, een belangrijke Franse schrijver uit de negentiende eeuw, werkte soms 12 uur achter elkaar en dronk daarbij 50 kopjes koffie per dag. Hij ging om 6 uur ‘s avonds naar bed en stond middernacht op om weer te schrijven. Gezond of niet, de man schreef veel succesvolle boeken.

Dit is slechts 1 voorbeeld van alle mooie dingen die ontstaan met koffie. Laten we snel een afspraak plannen. Bel me direct op telefoonnummer 06 5463 1932, of stuur een bericht via contact@lezenverbeteren.nl. De koffie staat klaar!

Petra, nieuwsgierig, deskundig, energiek en spontaan

Cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, een promotietraject ingegaan dat in 2022 wordt afgerond aan Universiteit van Tilburg met als onderwerp: het literair competentieniveau van pabostudenten en hun leeslessen op de basisschool maken dat ik garant durf te staan voor het uitvoeren van goed onderzoek.

Hoe het begon?

Onderwijservaring van 40 jaar, waarvan een tiental jaren in het voortgezet onderwijs, en zo’n 30 jaar aan een lerarenopleiding Nederlands en aan verschillende pabo’s zorgen voor ruime werkervaring en inzichten in een zich sterk veranderend onderwijsland. Dit alles maakt dat ik samen met u kan nadenken over hybride onderwijs, de virtuele les, skipping the classroom en activerende werkvormen met als doel een actieve leerling in het onderwijs, het museum en de bibliotheek.

Op zoek naar oplossingen

Twee jaar onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie van 2014 tot 2016 naar werkbare oplossingen voor het stagnerend begrijpend leesonderwijs op Nederlandse basisscholen en naar de speciale studiebegeleiding bij leerlingen met een andere migratieachtergrond in het voortgezet onderwijs leiden tot nieuwe inzichten omtrent goed leesonderwijs, klassenmanagement en een verbeterde begeleiding voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Mijn promotieonderzoek vanaf 2017 maakt hierbij nog eens extra duidelijk hoe de bestaande discrepantie tussen de lezende leerling/ student en het leesaanbod op de scholen aan te pakken.

De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt aan een samenwerking tussen kunstorganisaties, musea en bibliotheken, waarbij het doel is lesmateriaal te ontwikkelen dat zo uitnodigend is dat kinderen weer enthousiast de ingang van een museum of bibliotheek weten te vinden.

Petra Moolenaar

Verwerstraat 4A

5211 HS ‘s-Hertogenbosch

Telefoon en mail

Volg ons