Bibliotheken en musea

Wat wil lezenverbeteren.nl met cultuur?

Wij zijn op zoek naar een samenwerkingsverband met bibliotheken, musea en theaterinstellingen. Doel: Leerlingen van basis –en voortgezet onderwijs een bredere cultuureducatie te geven.

Hoe?
In samenwerking projecten organiseren om leerlingen uit te dagen voor een bezoek aan bibliotheek, museum en/of theater. Gedacht kan worden: aan een ontdekkingstocht voor leerlingen van jeugdliteratuur naar museumbezoek of van jeugdliteratuur naar het theater. Voor bibliotheek kan gedacht worden aan het project ‘Van boek naar ontdekhoek’.

Wij bieden 40 jaar kennis op het gebied van onderwijs, jeugdliteratuur en cultuureducatie. Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk met scholen in het hele land. Nu de bibliotheken, musea en theaters nog.

Voor bibliotheken

Bent u bibliothecaris of werkt uw team aan boekpromotie dan hebben wij voor u de laatste gegevens op het gebied van onderzoek naar leesattitude en leesmotivatie van jongeren tot 16 jaar. Daarnaast geven wij een inkijkje in het literatuuronderwijs op dit moment en wij bespreken graag de rol die een bibliotheek kan spelen.

Bent u geïnteresseerd wat werkt en wat onderzoek zegt over de leesbelangstelling en het lezen van deze jongeren dan verzorgen wij graag een workshop of gastcollege. Verder denken wij met u mee over innovatieve manieren om jongeren weer naar de bibliotheek te brengen.

Voor musea

Veel musea zijn al interactief. Toch lopen te weinig jongeren een museum binnen. In een gastcollege willen we laten zien hoe interactie met jongeren bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs kan leiden tot meer museumbezoek.

Ons thema: Van lezen naar kijken.

Aanbod cursussen

Literatuur en literatuurdidactiek

6 woensdagmiddagen
240
Van 15:00 tot 17:00 uur
Individuele inschrijving
Seats2meet Eindhoven
Op afspraak

Literatuur en literatuurdidactiek

6 woensdagmiddagen
550
Van 15:00 - 17:00 uur
Team inschrijving
Op eigen lokatie
Op afspraak
Van 5 tot 10 personen

Verdiepinsgcursus jeugd & literatuur

'In gesprek met boeken'
100
Van 15:30 tot 18:30 uur
Individuele inschrijving
Seats2meet Eindhoven
Op afspraak
5 tot 10 personen

Petra Moolenaar

Verwerstraat 4A

5211 HS ‘s-Hertogenbosch

Telefoon en mail

Volg ons