Waarom zou je lezen?

Ervaar wat lezen voor je kan doen

Lezen: de weg naar cultureel inzicht en maatschappelijk succes.

Voor scholen

15 jaar van periodiek internationaal leesonderzoek (Pisa) en onderzoeken van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) laten zien dat de leesvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs schrikbarend achteruitgaat. Het is dus de hoogste tijd om deze achterstand weg te werken.

Voor bibliotheken en musea

Wij zijn op zoek naar een samenwerkingsverband met bibliotheken, musea en theaterinstellingen. Doel: Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs een bredere cultuureducatie te geven.

Publicaties

Vanaf 1992 zijn er door mij verschillende boeken en artikelen geschreven. Variërend van handboeken over jeugdliteratuur en artikelen over het nut van kennis van leesprocessen en aandacht voor cultuur tot het geven van goede literatuurlessen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. 

Methodieken

Wij zijn op zoek naar een samenwerkingsverband met bibliotheken, musea en theaterinstellingen. Doel: Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs een bredere cultuureducatie te geven.

Petra Moolenaar

Verwerstraat 4A

5211 HS ‘s-Hertogenbosch

Telefoon en mail

Volg ons